Fonetikk for logopeder och audiopedagoger

2017-09-22 Jonas Birkelöf

Fonetikk for logopeder och audiopedagoger är en ny norsk grundbok som tar upp de centrala kunskapsområdena inom fonetik. Författaren skriver att eftersom fonetik i Norge är en relativt liten bransch så finns det mycket lite litteratur i ämnet för de som ska utbilda sig till logopeder. Det här är alltså boken som ska fylla det tomrummet.

Boken tar upp ämnen som artikulatorisk, akustisk och auditiv fonetik, normer och audiologi.

För att läsa mer om boken och köpa den, besök förlagets hemsida.

Förlag
Universitetsforlaget

Författare
Kolbjørn Slethei, Marit Bollingmo, Olaf Husby

Tillbaka