Om NAS

Kontakt

Tips
Vill du tipsa oss om nyheter eller konferenser som kan vara av intresse för NAS och dess medlemmar, kontakta ordförande Haakon Arnesen: haakon.arnesen@stolav.no eller webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk.

Övriga frågor
För övriga frågor, vänligen vänd dig till någon i styrelsen (nedan).

Hemsidan
Om du har frågor eller synpunkter angående hemsidan eller dess innehåll, kontakta webbredaktör Jonas Birkelöf: webmaster@nas.dk

Ladda ner NAS stadgar

Ladda ner (241.6 KB)

NAS styrelse

Haakon Arnesen

St.Olavs hospital/Universitetssykehuset i Trondheim

ØNH-avd/Høresentralen

7006 Trondheim, Norge

+47 900 338 01

haakon.arnesen@stolav.no

Elina Mäki-Torkko

Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro

+46 70-753 89 30

elina.maki-torkko@oru.se

Kristbjørg Gunnarsdottir

+35 486 898 17

kristbjorg@hti.is

Kjell-Erik Israelsson

Landstinget Sörmland

ÖNH-kliniken Sörmland

631 88 Eskilstuna

+46 16 16 62 31

+46 76 720 01 97

kjell-erik.israelsson@dll.se

Kerttu Huttunen

Humanistiska fakulteten, logopedi

PB 1000

90014 Uleåborgs universitet, Finland

+35 829 448 34 08

+35 850 477 66 10

kerttu.huttunen@oulu.fi

Rikke Schnack-Petersen

Øre- Næse og Halskirurgisk/Høreklinik, Odense Universitetshospital

+45 654 125 48

rikke.schnack-petersen@rsyd.dk