Nordiska audiologiska sällskapet

Presentationer från NAS 2016

Presentationer från keynote speakers på NAS konferens i Trondheim den 11-14 september kommer löpande läggas ut på sidan Arkiv och kommer ligga där t o m 31 november.

Antje Aschendorff låter meddela att hennes presentation innehåller opublicerade data och kan därför inte dela med sig presentationen.

Text in English.

NAS har till syfte att stödja forskning, kunskap och utveckling inom audiologi i Norden. Detta sker genom samarbete mellan olika nordiska institutioner, kliniker och brukarorganisationer. NAS publicerar en vetenskaplig tidskrift (International Journal of Audiology, IJA) tillsammans med British Society of Audiology (BSA) och International Society of Audiology (ISA) och har utgivit Nordisk Lärobok i Audiologi som finns på svenska, danska och finska. NAS anordnar möten, kongresser, utbildningar m m.

NAS startade 1960 och är en paraplyorganisation som har 30 medlemsorganisationer från de fem nordiska länderna. Här finns professionella audiologiska organisationer och intresseorganisationer. Medlemsantalet är cirka 120.000 personer.

NAS arrangerar nordiska och internationella audiologiska kongresser. Kongresserna hålls i de olika länderna i Norden och konferensspråket är skandinaviska och/eller engelska.